Surf (lướt sóng)

thủy triều cao, thủy triều thấp (tide low/high)
sóng
lướt sóng
đợt sóng (swell)
Tôi lướt trên một con sóng lớn
ván lướt sóng (surfboard)